collage07 free img

بررسی نمونه موردی

ezgif 5 286bcf3d16

"

ساخت و اجرا

سرپناه موقت

این پروژه با ایده و طرح یک گروه استارتاپی جهت ارائه به شتابدهنده های استارتاپی کانادا ساخته و اجرا شده است. عملکرد این پروژه به عنوان یک فضای موقت و قابل انتقال با قابلیت برپایی و جمع شدن سریع می باشد و متواند به عنوان غرفه های نمایشگاهی،فضاهای فروشگاهی و اسکان موقت بهره برداری شود.

استودیو اینوفب ابتدا به امکان سنجی ساخت و اجرای طرح پیشنهادی از طرف کارفرما پرداخت و با تکیه بر نیروهای متخصص ودارا بودن امکانات پیشرفته ساخت در حوزه های مختلف توانست طرح ارائه شده از طرف کارفرما را توسعه داده و اجرا نماید.

"

ساخت و اجرا

در رد سکون

حرکت این امکان را به ارمغان آورده است تا درک ما را نسبت به محیط اطراف دگرگون سازد. در این اثر تلاش شده است تا در رد سکون، پترن‌هایی پویا شکل گیرد که حاصل بهر گیری از موتیف گره و ترکیب آن با ویژگی های معماری پویا در یک بستر تکنولوژیک است. انسان در تعامل با این ساختار نه فقط کاربر، بلکه یک مشارکت کننده خواهد بود و حس تازه ای از فضا را تجربه خواهد کرد. در نهایت این تقابل میان سکون و حرکت است که کاربر را به وجد خواهد آورد.

ایده و طراحی این اثر متعلق به امیر شامانی و عاطفه عبادی می‌باشد که هوشمندسازی آن توسط سنستودیو و توسعه، ساخت و طراحی دیتیل آن در استودیو اینوفب انجام شده است.

پیمایش به بالا