collage07 free img

بررسی نمونه موردی

4 2 1030x6872 1

"

توسعه ایده و طرح

پروژه اسفدیا

اسفدیا، پروژه‌ای چند عملکردی است که می‌تواند به عنوان فضاهای فصلی و مناسبتی مورد استفاده قرار بگیرد. این طرح از یک سیستم هیبریدی با دو مکانیزم مختلف قیچی‌سان تشکیل شده است و شامل دو بخش اصلی و یک بخش واسطه می‌باشد. قسمت اول شامل بدنه با سازه قیچی‌سان زاویه‌دار به همراه پوشش صلب متحرک و قسمت دوم شامل سازه قیچی‌سان گنبدی چند زاویه‌ای می‌باشد. مساحت این پروژه در حالت باز ۲۸ متر مربع و در حالت بسته ۴.۵ متر مربع است. دو دلیل اصلی برای به کارگیری سیستم هیبریدی در این سازه به شرح زیر است

  • استفاده از مقیاس انسانی در ارتفاع سازه
  • امکان بهره‌گیری از قابلیت باز و بسته شدن سقف
پیمایش به بالا